chrípková, Začala

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka. Jej priebeh bude aj tento rok ovplyvnený pandémiou covidu. Kolektív autorov zložený z hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti odpovedal na…